Sunday, 6 September 2009

Bjørn Madsø Granvang; Norges største bygdetulling ?


Bjørn Granvang

Kort presentasjon av Bjørn Granvang

Bjørn Granvang, med telefon katalog navn Bjørn Madsø Granvang (jeg bruker begge navnene av hensyn til google indekseringen da han ofte veksler mellom disse to navnene) har i de siste ti år vært en produktiv skribent i norske internett forumer. Han er nå utestengt fra de aller fleste av disse etter drapstrusler mot andre deltakere og brudd på norsk lov.
I sitt privatliv er han trygdet (diagnosert med manglende utviklede sjelsevner) og lever et stille liv i Våler i Østfold. Han er litt aktiv i Fosterhjemsforeningen utover sporadiske ferier i inn og utland. Disse feriene og mye annet er finansiert av inntekter han har unndratt beskatning.
Bjørn Granvang skriver sjelden innlegg under sitt eget navn da det aller meste han skriver rammes av norsk injurie og straffelov. Han bruker derfor diverse nicks.

Bjørn Granvang og hans nicks

Bjørn Granvang skriver og har skrevet under flere nicks. Det mest kjente av dem er Jeffrey Geiger som han bruker i Miff forumet (se link nederst) og brukte i dokument.no inntil han ble utkastet for aktiviteter som strider mot norsk lov. 
Hans mest kjente nicks og mest profilerte periode var da han skrev i Verdens Gang forumet under nickene MellaKarla, Rodriguez og Farren.  Hans innlegg der vakte stor munterhet for sine meget fantasifulle meninger. Han har senere dukket opp igjen der med nye innlegg under andre nicks, men har fort blitt kastet ut igjen da hans skrivestil er lett gjenkjennelig.

Bjørn Granvangs meninger

Bjørn Granvang er en høyre-ekstremist som mener at norsk media er styrt av kommunister og at alle muslimer burde myrdes slik nazistene myrdet jødene under den andre verdenskrig. 
Bjørn Madsø Granvang konsekvent bare omtaler president Barack Obama som "negeren". Bjørn Madsø Granvang mener at fargede ikke er mennesker. Bjørn Madsø Granvang hater derfor "negeren" president Obama. Av samme grunn hater han arabere og asiatere. 
Bjørn Madsø Granvang støttet helhjertet den serbiske massakren av uskyldige mennesker på Balkan. Han mener at det er en tragedie at serberene ikke fikk fullført denne jobben.
Om Pakistan mener han at dette landet tilhører India og er okkupert av muslimer. De muslimske pakistanere burde derfor myrdes i sine hjem da de ikke er mennesker mener han. 
I VG forumet gjorde han seg bemerket med påstander om at bl.a Jens Stoltenberg, Berge Furre og Hanna Kvanmo var STASI agenter. Bjørn Granvang hevdet at han selv satt med store deler av STASI arkivet. At dette STASI arkivet er flere hundre kubikk meter stort og det er derfor helt usannsynlig at dette er tilfelle gjorde ingen forskjell. Under Mella nicket, produserte Bjørn Granvang til slutt et dokument for at det var en kiosk i Danmark som solgte frimerker som bevis for at Berge Furre var STASI agent. Han sendte dette "beviset" ut fra sin egen datamaskin med  "fra Bjørn Granvang" som overskrift. Stor munterhet fulgte. Spesielt da Bjørn Granvang benektet at eposten kom fra han selv. En utestengelse fra VG fulgte av alle hans fire nicks.
Han har noen sidesprang i debatter rundt Israel. Men han vender stadig tilbake til sitt hat mot norsk media og norske maktpersoner og det hatet styrer alt han skriver.

PST agenten Bjørn Granvang (Julius)
 

Bjørn Granvang jobbet i mange år som betalt informant/agent for PST (Politiets Sikkerhets Tjeneste) under kallenavnet Julius. I tillegg tipset han aviser og SOS Rasisme om alle aktiviteter i det norske nasjonalist og høyre-ekstremist miljøet. Han samlet også inn adressene til norske jøder og ga disse til både Vigrid og SOS Rasisme. 
Det var hans tips til PST og aviser som sendte Arne Myrdal i fengsel og fikk Jarle Synnevåg domfelt og sparket fra forsvaret. Tore Tvedt og Vigrid ble også overvåket av PST gjennom Bjørn Granvang. Norgespatriotene ble nedlagt som følge av Bjørn Madsø Granvangs mange tips til media om dem. Flere andre innvandringsskeptiske foreninger ble nedlagt etter at Bjørn Madsø Granvang infiltrerte dem og tipset media og PST om dem. 
Flere angrep på asylmottak, innvandrere, anti-rasister og sosialister ble stanset på bakgrunn av de tips Bjørn Granvang ga PST. Han fikk godt betalt for dette. 
Bjørn Madsø Granvang fikk til slutt sparken som PST informant fordi han etterhvert ble regnet som mentalt utilregnelig og fordi han svindlet dem for flere beløp. Hans meninger og metoder var i strid med det norske demokratiet som PST er satt til å beskytte. Det er grunn til å tro at PST derfor overvåker Bjørn Madsø Granvang.
 
Bjørn Madsø Granvangs trusler mot president Obama

I november 2009 skrev Bjørn Madsø Granvang at han derfor personlig skal drepe ("ei kule i skallen") president Obama når han mottar Nobels Fredspris i Oslo. PST hadde Bjørn Madsø Granvang under konstant oppsikt før og under president Obamas opphold i Oslo. Politiet har selv uttalt at deres barnevakt tiltak mot potensielle attentatsmenn var hovedgrunnen til at Obama kom uskadd fra besøket i Oslo.
   
 Bjørn Granvangs mentale helse

Bjørn Granvang har mangelfullt utviklede sjelsevner. Han er derfor trygdet.
Han bruker alle mulige midler mot sine meningsmotstandere og han respekterer ikke norsk lov. Han brukte grov vold mot en ung jente som var saklig uenig med han. Hun ble skremt til taushet og et liv i eksil. Han har sendt utallige drapstrusler til andre meningsmotstandere. I mange internett forumer har han truet moderatorer og meningsmotstandere med juling. Flere av dem har han terrorisert til et liv i redsel og anonymitet. Alt dette mens han bruker mye tid på å beskytte sin egen anonymitet. 
All denne terroren skjer derfor under hans nicks. Han gjemmer seg hele tiden bak sine nicks og står aldri frem under sitt eget navn. Han ble livredd da document.no publiserte hans navn etter hans gjentatte drapstrusler mot deltakere. Han fikk fjernet alle referanser til sitt navn der (og alle andre steder som trykket hans navn) og fortsatte derfor sin vanlige terror og trussel modus under sine nicks. Han bruker mye tid og krefter på å fjerne alle innlegg i forumer som omtaler han selv. Han er utvilsomt livredd for å bli konfrontert med det han har skrevet og gjort. Som menneske er derfor Bjørn Madsø Granvang en ynkelig feiging.


Takkeliste  

En stor takk til Conrad Myrland for hans uvurderlige bidrag til denne bloggen. 
Takk til VG, Start.no, Moss Politidistrikt, Moss Avis, Thor Viksveen, Hans Rustad, Lars Gule, Einar Bjørnebekk, anonyme kilder i PST og andre anonyme kilder som med god grunn lever i frykt for sine liv etter internett debatter med Bjørn Madsø Granvang.   


Etterord:

Hvorfor la jeg ut denne bloggen ?

Bjørn Madsø Granvang reagerte i sin egen Bjørn Madsø blogg på denne bloggen med en egen kommentar (som han riktignok senere slettet).


Greit.

Anstendige, hardtarbeidende folk har blitt uskyldig uthengt som KGB/STASI/Hamas spioner, landssvikere, terrorister og drapsmenn av Bjørn Madsø Granvang forskjellige anonyme nicks.
Mange av de han krenket har klaget til presse og politi.
Godt skjult bak sine anonyme nicks har Bjørn Madsø Granvang ikke kunnet bli tatt til rettslig ansvar for sine kriminelle handlinger.
Bjørn Madsø Granvang har grovt misbrukt den ytringsfrihet som norske patrioter sloss for og vant tilbake under den andre verdenskrig. Han har aldri gitt sine ofre de menneskerettigheter han selv nyter godt av. Dette blir for meg moralsk galt og er min grunn for både denne bloggen og min oversendelse av all materiale jeg har til hans ofre.

I motsetning til sine ofre har Bjørn Madsø Granvang
 alltid vært en blindtarm. Derfor har jeg ingenting usagt med han og jeg gir han derfor ikke mer oppmerksomhet.

Fred, frihet og rettferdighet. 

Oslo, 2009

VEDLEGG
Et typisk Bjørn Granvang innlegg i aviser og forumer
Bevis? Er dette et diskusjonsforum eller en rettssal? Jeg kan skrive akkurat det som passer meg. Vi ser daglig de groveste anklager bli rettet mot Israel som stat, men det skal altså ikke være lov å sette søkelyset på et parti som i utgangspunktet var kjøpt og betalt av KGB og Stasi? Jeg kunne skrevet flere spaltemeter om dette.

Og tro meg, det dreier seg nemlig ikke bare om SV; i Stasi-arkivene finnes - blant mye annet interessant stoff - nøyaktige kopier av protokoller fra møter i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg, og fra Arbeiderpartiets fraksjon i utenrikskomiteen i Stortinget. Det er imidlertid ikke mulig å spore en utro tjener i de respektive forum i Arbeiderpartiet på det tidspunkt da protokollene er kopiert og/eller skrevet av. Dersom det hadde dreid seg om oversendelsesdokumenter fra KGBs store avdeling i Karlhorst i Øst-Berlin til utenlandsetterretningen (HVA) i Stasi, hadde et par kandidater fra AP vært aktuelle å gå etter i sømmene.

Men igjen peker altså spionasjen mot nøkkelpersonell i SV, som klart, utvetydig og særdeles dokumenterbart over lang tid, helt systematisk, skrev ut flere kilometer med rapporter fra det indre politiske liv i Norge. Det dreier om alt fra inngående personbeskrivelser til regulære forsvarshemmeligheter. SVs grunnleggere synes å ha vervet egne medarbeidere som blant annet speidet etter informasjon om neste havneanløp for marinefartøy som deltok i NATO-øvelser i Norge. Fotefarene gjennom Øst-Berlin til Moskva er særdeles tydelige for dem som gidder å se den veien, om ikke annet, så for å ta lærdom av hva som faktisk skjedde av det vi pr. definisjon her ikke vil nøle med å kalle regulært landssvik.

Den mildt sagt overveldende mengden av detaljerte rapporter om det indre politiske liv i Norge som altså havnet hos det hemmelige politiet i Øst-Tyskland (og følgelig til KGB) avdekker en så grunnleggende svikt i dømmekraft og politisk integritet at dette klart vil slå gnister også i dag, selv i egne rekker: det sitter jo en liten flokk med kannestøpere helt sentralt i forhold til dagens SV som var med på dette! Altså igjen: dette pågikk i et omfang og over så lang tid at de innvidde sentralt i SV var helt på rene med hva som skjedde. Blant de innvidde var det aktører som selv var med på rapportskrivingen.

La meg nevnte noen av kuriositetene: første rene protokoll-kopier fra møter i Arbeiderpartiets Internasjonale utvalg dukker opp i Stasi-arkivene fra 19. mars 1970. (Ref. AAB,1006). De gule mappene er merket "Inoffisielle Ubersetzung" og "Vertraulichen Dokument", og bærer preg av at noen har øvd bestemte påtrykk overfor utvalgte personer i forkant av møter i DNAs Internasjonale utvalg, nettopp i denne perioden. Reiulf Steen var i nedslagsfeltet, og han hadde personlige møter med herrene Werner Knøller og Winkelman i Øst-Berlin 20. februar 1970. Det er imidlertid intet som tyder på at Steen er den som har begynt å kopiere fra protokoller i Arbeiderpartiet. Det ville ha gått fram av arkivmaterialet. Men noen har åpenbart gjennom mellommenn sørget for adgang til kontorer og skap hvor slike protokoller fantes, for så å sende det hele til Stasi-kontakter. At det også dreier seg om dokumenter fra Arbeiderpartiets fraksjon i utenrikskomiteen kan skyldes at protokoller og referater fantes på samme sted, for så å komme i hendende på utro tjenere.

La det være hevet over enhver tvil: SV kommer aldri i verden til å overleve trykket fra disse dokumentene. Det vil også være et åpent spørsmål om hvem som faktisk var avsender for en hel serie spørsmål i Stortingets spørretime. I den grad at Stasi-kontakter i Øst-Berlin faktisk synes å generere politiske innspill og utspill i en klientrolle for KGB og Moskva. I perioder var også etterretningspersonell i Ungarn og Polen budbærere, over en periode fra 1966 da SVs hovedpersoner og deres kontakter i parker, på restauranter og kafeer synes å bli plaget som verst av det forhatte norske overvåkningspolitiet. Begrepet "ulovlig overvåkning" får i dette bildet en klangbunn som er direkte umusikalsk, og som antar særdeles sure toner i møte med Lund-kommisjonens kampanjepregede konklusjoner. Og hvis du tror jeg tar dette ut av lufta, bare vent: dette kommer til å sprekke en dag, og da skal det bli månelyst.

Kilde: Conrad Myrland; http://www.miff.no/porten/